Adde Zetterquist kunstsamling

Per Adde og Kajsa Zetterquist har opprettet stiftelsen Adde Zetterquist kunstsamling. Formålet er at deres kunst skal komme offentligheten til gode ved at det etableres et eget galleri tilknyttet Nordland nasjonalparksenter. Stiftelsen skal påse at kunsten, som stilles til disposisjon for kunstgalleriet, forvaltes og formidles i samsvar med intensjonene i stiftelsens vedtekter.

Kunstnerne har til sammen  donert 60 verk til samlingen.