Adde Zetterquist kunstgalleri ├ąpnet 19. juni 2013


ca 1000 personer var til stede på åpningen som ble foretatt av daværende sametingspresident Egil Olli.