Et lite utvalg andre arrangementer:

Konsert med Chorus Novus, april 2016


Markering av kvinnedagen 8. mars 2015